Hem      Carina Alfvén      Familjejuridik      Föreläsningar/Kurser      Årets hästbok      Referenser      Tvist/Ombud      Kontakt
 
 
Jurist Carina Alfvén
 
 
Tvist eller Medling i hästaffärer
Kompetens
Carina Alfvén är utbildad jurist och har egna hästar sedan 30 år tillbaka och har särskild kompetens i juridiska frågor kring hästar och hästnäringen. Carina Alfvén anlitas ofta som ombud i tvister och biträder såväl vid köp som försäljning av häst eller andra hästrelaterade tvister. Att ringa få ett muntligt råd kan också vara till stor hjälp.

Att tänka på vid köp och försäljning av häst
Som säljare: Informera om allt du känner till om hästen du skall sälja. Skriv ner exempelvis att hästen var halt förra året på höger fram men är nu frisk osv, hästen har haft fång en gång, hästen är sydd i bringan men är utan problem idag osv. Allt du skriver och upplyser om kan förmodligen inte köparen klaga på efteråt. Många tvister uppstår när någon känner sig lurad. Skriv heller aldrig att hästen är en barnhäst - hopphäst - dressyrhäst - körhäst mm. Skriv istället; Anna Johanssons 8-åriga dotter har ridit hästen under flera år eller med Anna Johansson på ryggen har hästen tävlats i MSV A hoppklasser osv eller säljaren har använt hästen inom dressyr. Den nya köparen kanske inte är lika duktig som säljaren.

Som köpare: Kontrollera säljaren om det är möjligt, googla, kolla upp företaget. En seriös och duktig hästhandlare är ofta bättre än en okänd privatperson. Besiktiga hästen av en rutinerad hästveterinär, gärna med röntgen om det är en häst som kostar lite mer. En besiktning vid hästköp är hur hästen är den dagen - veterinären kan inte se bakåt utan de fel eller intryck som finns vid besiktningsdagen. Därför bra att även göra en röntgen. Ta foto på hästen vid köp/försäljning.

Standardkontrakt kan bli väldigt fel om man inte förstår hur man skall fylla i dem. Och var noga med att stryka över det som inte är aktuellt i ett standardkontrakt, så inget kan fyllas i efterhand. Kryssa aldrig i något Du inte förstår, då är det bättre att skriva ett eget avtal. Be helst en jurist att skriva ett skräddarsytt avtal just för den hästen och den affären.

Reklamation; Finner du något fel på den nya hästen är det väldigt viktigt att du omgående reklamerar till säljaren skriftligt, via mail eller SMS - spara skriftväxlingen - aldrig via telefon. Muntliga avtal gäller - men är svåra att bevisa.

En första s.k. neutral reklamation behöver inte innehålla detaljer utan det räcker med information om att det finns misstankar om fel och att detta kommer utredas vidare. Senare när man vet vad det är för fel skall man självklart informera även om detta och då samtidigt göra klart vilken påföljd man vill göra gällande, exempelvis prisavdrag eller hävning av köpet.

Konsument eller näringsidkare
Skillnaden på köp från annan privatperson eller en näringsidkare är betydande. Reklamationstiden vid konsumentköp är 3 år och för privatköpt i 2 år - på ursprungsfel. Men man måste reklamera så snart man upptäckt felet vid köp (inom 2 år) enligt köplagen och har minst två månader (inom 3 år) på sig enligt konsumentköplagen. Vad är ett urspurngsfel? Jo, ett fel som fanns vid övergången (köpet av hästen/varan) som upptäckts senare. Man kan inte reklamera för att man har tröttnat på hästen, man inte kan rida hästen eller att man själv har orsakat skador på hästen. En annan skillnad är att det är omvänd bevisbörda i sex månader när man köper från en näringsidkare. Säljaren måste då, om det har konstaterats ett fel, bevisa att detta fel inte fanns vid försäljningen. Något som kan vara svårt att göra i efterhand. Efter sex månader skall köparen bevisa att det är ett ursprungsfel.

Försäkring
Byt helst inte försäkringsbolag då du köpet en häst som redan är försäkrad. Och glöm inte betala premien i tid.

Rättsskydd
Har du hamnat i en tvist och behöver ombudshjälp, ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen ska hjälpa till att täcka dina kostnader för juridiskt ombud i tvister som privatperson. Din kostnad blir förmodligen 20% av rättegångskostnaderna upp till 200.000 kr (i det flesta försäkringsbolag - kolla villkoren i din försäkring).

Det är framförallt ombudskostnader (jurist eller advokat), ansökningsavgift till tingsrätt och liknande kostnader som du får betala 20% av i slutändan om ditt försäkringsbolag har godkänt rättsskydd. Tvister under ett halv prisbasbelopp (22.250 kr för 2015) får du förmodligen ingen rättsskydd för.

Är du hästföretagare, så kan du utnyttja din företagsförsäkring förutsatt att du har rättsskydd i den.

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Hur rättsskyddet är utformat framgår av dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Du kan också vara försäkrad via ditt fackförbund. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor om villkor och kostnader.
 
 
Ditt första rådgivningssamtal är alltid utan kostnad
Kontakta mig på telefon 0346-890 00 eller 0706-933 944
eller mejla mig på info@carinaalfven.se - alltid med ett svar inom 24 timmar
 
 
CAHS
Carina Alfvén
Telefon 0346-890 00
Mobil 0706-933 944
Innehar F-skattsedel
info@carinaalfven.se